מהו טיפול בגישת ACT ומי זקוק לו?

טיפול בגישת ACT

הרבה פעמים מגיע אדם בחייו לנקודות של משבר וקשיים נפשיים מסוגים שונים. אצל אחדים, מדובר ברגעים נקודתיים בלבד, כאלו אשר ניתן להתגבר עליהם באופן עצמאי וללא התערבות, בעוד אצל אחרים ישנו קושי אמיתי להתגבר על אתגרים נפשיים, כאשר לפעמים זה יכול להביא אפילו להחמרה ולהידרדרות בתחומי חיים שונים. הפסיכולוגיה המודרנית מציעה היום כלים רבים למי […]